Atis Baumanis
Izdevniecības vadītājs
Tel.: +371 28455755
savagramata@gmail.com

Inese Gura
Vāku un iekšlapu makets,
 sagatavošana drukai .