Baltijas sacelšanās. Impēriju lāsts, Ojārs Ozoliņš, Māris Linde

Baltijas sacelšanās. Impēriju lāsts, Ojārs Ozoliņš, Māris Linde

  • Nosaukums: Baltijas sacelšanās. Impēriju lāsts

    Autors: Ojārs Ozoliņš, Māris Linde

    360 lpp

    Formāts: 148 x 210 mm

    Cena: 9,5 EUR

  • "Jau Senajā Grieķijā Heraklīts zināja, ka nav iespējams divreiz iekāpt vienā upē – tajā jaut kas būs mainījies un tā būs kļuvusi citāda. Citāda jā, taču ne cita! Tāpat arī mūsu pasaule – tā vairs nav mūsu tēvu un vectēvu piedzīvotā, tā nav pat vakardienas. Šodien tā jau atkal ir pretinieka lakstīgalu piedziedāta un daudziem šī dziesma šķiet tik salda un patīkama... Taču tā ir tikai mainījusies, bet ne cita. Tās uzdevums ir revanšisms – atjaunot to, kas reiz jau ir bijis, ko mūsu mātes un vecmātes jau reiz ir piedzīvojušas. Tāpēc mums un it sevišķi jaunatnei, kura nāk mūsu vietā un nav piedzīvojusi ne lielvaru okupācijas, ne pat barikādes, ir jāaatgādina un jāuzzina, kas notika toreiz, kad valdīja Ļaunuma impērija un kas sagaida tautas tad, ja mēs noticēsim tās šodien dziedātajam. Jo tik pat nenovēršami kā viss mainās, mainās arī pret mums vērstie apmaušanas paņēmieni, bet tik pat dzelžaini zem Mēness nekas nav jauns. Un tā ir mūsu dzimtenes mīlestība, pretspēku centieni mūs apmānīt un neizbēgamā notikumu gaita, kas arī atdzimušo Ļaunuma impēriju ved pretī tās neizbēgamajam galam – sabrukumam. Tieši tam – lai lasītājiem atgādinātu vēl ne tik senos notikumus, ir radīta šī grāmata." Autors