Darba strīdu izšķiršanas metodes, Baiba Vilne

Darba strīdu izšķiršanas metodes, Baiba Vilne

 • Autors: Baiba Vilne
  Nosaukums: Darba strīdu izšķiršanas metodes
  Formāts: 148 x 210 mm
  Mīkstie vāki
  ISBN: 978-9934-582-56-1

 • Darba strīds ir jebkuras no darba tiesiskajām attiecībām izrietošas vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītas domstarpības starp darbiniekiem un darba devējiem. Darba strīdi ieņem īpašu vietu mūsdienu sabiedrībā un ir neatņemama industriālo attiecību sistēmas sastāvdaļa. Strīdi darba tiesisko attiecību jomā skar gan darbiniekus un darba devējus, gan arī darbinieku un darba devēju organizācijas. Pastāv iespējas darba strīdos gan tieši, gan netieši iesaistīties lielam cilvēku skaitam. Grāmatu veltu ne tikai darbiniekiem, bet arī darba devējiem, jo, darba devēj, tava vizītkarte ir tavi darbinieki!  Būšu gandarīta, ja grāmata palīdzēs risināt darba strīdus efektīvi, ātri un rezultāts šādos strīdos būs abpusēji izdevīgs.

  Grāmatas autore Mg.iur. Baiba Vilne -  pieņemu drosmīgus lēmumus, orientējos uz mērķa sasniegšanu, lai arī sanāk klupt, pieceļos uz eju!