DEJU PEDAGOGA PROFESIONĀLĀS IDENTITĀTES IZPĒTE, Paula Jēgere

Promocijas darba kopsavilkums.
Zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozares dejas pedagoģijas apakšnozarē.

DEJU PEDAGOGA PROFESIONĀLĀS IDENTITĀTES IZPĒTE, Paula Jēgere