Fizikas un tehnikas vēstures lappuses, Valdis Rēvalds un Gita Rēvalde

Autori: Valdis Rēvalds, Gita Rēvalde
Nosaukums: Fizikas un tehnikas vēstures lappuses
Formāts: 170 x 240 mm
Cietajos vākos
587 lpp
ISBN: 978-9934-582-41-7

Fizikas un tehnikas vēstures lappuses, Valdis Rēvalds un Gita Rēvalde

 • Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. To kā papildmateriālu var izmantot gan

   

  studenti fizikas apguvē, gan vecāko klašu skolēni. Grāmata var būt noderīga arī sko-

  lotājiem, pasniedzējiem un visiem interesentiem, kas vēlas labāk izprast mūsu pasauli

   

  un zinātnes attīstību.

  Pirmā nodaļa ievedīs lasītāju pārsteidzošā, neizdibināmā mazo daļiņu pasaulē,

  kurai neredz robežu. Divdesmitā gadsimta vidū un sevišķi tā otrajā pusē tajās fizikas

  nozarēs, kas nodarbojas ar matērijas struktūras pētījumiem, tika iegūti pārsteidzoši

  rezultāti. Tika atklātas daudzas par atomu mazākas daļiņas. Parasti tās dēvēja par

  elementārdaļiņām. Taču ne visas no tām patiešām bija elementāras. Daudzas no tām

   

  sastāvēja no vēl elementārākām daļiņām, kuras tika dēvētas par fundamentālām daļi-

  ņām. Elementārdaļiņu atklāšana bija 19. gadsimta beigās veiktās veiksmīgās vielas

   

  uzbūves pētniecības likumsakarīgs rezultāts. To veicināja plaša atomu optisko spek-

  tru izpēte, elektrisko parādību novērošana šķidrumos un gāzēs, fotoelektriskā efekta

   

  un rentgenstaru atklāšana. Sevišķi svarīga bija dabīgās radioaktivitātes atklāšana, kas

  liecināja par matērijas sarežģīto struktūru.

  Mazo, subatomāro daļiņu pasaule tiešām