• Autori: Valdis Rēvalds, Gita Rēvalde
  Nosaukums: Fizikas un tehnikas vēstures lappuses
  Formāts: 170 x 240 mm
  Cietajos vākos
  587 lpp
  ISBN: 978-9934-582-41-7

  Fizikas un tehnikas vēstures lappuses, Valdis Rēvalds un Gita Rēvalde

  • Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. To kā papildmateriālu var izmantot gan

    

   studenti fizikas apguvē, gan vecāko klašu skolēni. Grāmata var būt noderīga arī sko-

   lotājiem, pasniedzējiem un visiem interesentiem, kas vēlas labāk izprast mūsu pasauli

    

   un zinātnes attīstību.

   Pirmā nodaļa ievedīs lasītāju pārsteidzošā, neizdibināmā mazo daļiņu pasaulē,

   kurai neredz robežu. Divdesmitā gadsimta vidū un sevišķi tā otrajā pusē tajās fizikas

   nozarēs, kas nodarbojas ar matērijas struktūras pētījumiem, tika iegūti pārsteidzoši

   rezultāti. Tika atklātas daudzas par atomu mazākas daļiņas. Parasti tās dēvēja par

   elementārdaļiņām. Taču ne visas no tām patiešām bija elementāras. Daudzas no tām

    

   sastāvēja no vēl elementārākām daļiņām, kuras tika dēvētas par fundamentālām daļi-

   ņām. Elementārdaļiņu atklāšana bija 19. gadsimta beigās veiktās veiksmīgās vielas

    

   uzbūves pētniecības likumsakarīgs rezultāts. To veicināja plaša atomu optisko spek-

   tru izpēte, elektrisko parādību novērošana šķidrumos un gāzēs, fotoelektriskā efekta

    

   un rentgenstaru atklāšana. Sevišķi svarīga bija dabīgās radioaktivitātes atklāšana, kas

   liecināja par matērijas sarežģīto struktūru.

   Mazo, subatomāro daļiņu pasaule tiešām

  KONTAKTI

  Tel.: +371 26497602

  gramatas@savagramata.lv

  SEKO MUMS

  © 2019, Sava grāmata izdevniecība