FOCUS, Daphne Nilsson

FOCUS, Daphne Nilsson

 • Focus, Daphne Nilsson

  Izmērs: 210 x 148 mm

  50 lappuses

  Cieto vāku sējums

  ISBN: 978-9934-552-96-0

 • Nākotnes vīzija, radošums un iedvesma ir tas, ko nevar nopirkt veikalā, bet tas ir tas, kas vajadzīgs katram māksliniekam, lai viņš sasniegtu panākumus savā darbā.

  Radošums nāk kā darba augļi, bet tam nepieciešama arī iedvesma, kuras cēlonis nav taustāms vai praktiski radāms. Tas ir tas ēteriskais, kas plūst un mainās un to notvert ir pati par sevi liela māksla. Iedvesmu var smelties visapkārt, bet tikai retais to māk saskatīt. Dažreiz ir vajadzīga palīdzība un šādās reizēs noder arī zinošu un pieredzējušu cilvēku palīdzība. Šādu cilvēku atziņas un secinājumi par savā dzīvē redzēto ir atrodami arī šajā grāmatā. Tajā ir apkopotas atziņas, kas palīdzēs saskatīt būtisko un palīdzēs gūt iedvesmu lietās mums apkārt. Šī grāmata ir kā jauka dāvana radošiem cilvekiem, lai palīdzētu viņu ikdienas darbos un sniegtu to, pēc kā katrs no mums ilgojas!