Jauna grāmata - ‘Abdu’l‑Bahá Dievišķā plāna vēstules

Tikko no drukas saņemta jauna grāmata: "‘Abdu’l‑BaháDievišķā plāna vēstules".

 

Šis dokuments ir pieejams Bahāju uzziņu bibliotēkas „Vienotības pērles” vietnē: www.bahai.lv/biblioteka
Tā saturu var izmantot saskaņā ar noteikumiem, kas atrodami adresē: www.bahai.lv/legal
Tulkots no tekstiem angļu valodā Writings and Talks of ‘Abdu’l‑Bahá:
Tablets of the Divine Plan un Messages of the Universal House of
Justice: Selected Messages of the Universal House of Justice. Pieejami:
https://www.bahai.org/library/
No angļu valodas tulkojusi Renāte Ābeltiņa 2015. gadā.
Redaktors: Māris Pavlovs
Korektori: Pēteris Folkmanis, Irēna Kalniņa-Ābeltiņa
Maketētāja: Ineta Alvarado
Pirmais izdevums
© Rīgas Bahai ticības draudze, latviešu valodā, 2021
© Bahá'í International Community, angļu valodā
Atsauces uz Korānu
Korāna vārsmas latviešu valodā pēc Ulda Bērziņa tulkojuma (Korāns. Latviešu valodā. Rīga: Neputns, 2011). Sūru un vārsmu atsauces, kuras attiecas uz Korānu, ir numurētas pēc šīs versijas.
Atsauces uz Bībeli
Bībeles vārsmas latviešu valodā pēc trešā Bībeles tulkojuma latviešu valodā (1995.-2012.), kas tapis Latvijas Bībeles biedrībā. Grāmatu un vārsmu atsauces, kuras attiecas uz Bībeli, ir veidotas pēc šīs versijas.

Jauna grāmata - ‘Abdu’l‑Bahá Dievišķā plāna vēstules