"Kākciema stāsti. Laika liecinieki", 3. grāmata

Kākciemieši atstāj trešo grāmatu „Laika liecinieki”. Tapa 32 stāsti par pretrunīgo, Latvijai uzspiesto, bet prasmīgi piepildīto kolhoza laiku. Tajā izmantoti arhīva materiāli (1.nodaļā), presē publicētie raksti (3.nodaļā), laikabiedru atmiņu stāsti (2.nodaļā). Dažādu autoru publikāciju teksta īsinātā pārstāstā iespējami saglabāts autoru stils. Citāti drukāti slīprakstā.
Šo grāmatu mēs nododam jums, kas turpina kākciemiešu dzīvesstāstus.

 

Paldies par sadarbību Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa Periodikas nodaļas un Digitalizācijas nodaļas darbiniekiem!
Paldies par sadarbību Latvijas Nacionālā arhīva Siguldas zonālā valsts arhīva darbiniekiem!

"Kākciema stāsti. Laika liecinieki", 3. grāmata

 • Nosaukums: Kākciema stāsti. Laika liecienieki. 3. grāmata

  Formāts: 148 x 210 mm

  Apjoms: 200 lpp

  Mīkstie vāki

  Izdošanas gads: 2021

  ISBN 978-9934-604-42-3