"Kamēr atmiņa neviļ. Sibīrija 1949 – 1956", Egons Smuidris Snipke

Egons Snipke pēc profesijas mūzikas skolotājs – koru un pūtēju orķestru diriģents. Latvijā atpazītā pūtēju orķestra “Kuldīga” dibinātājs un ilggadējs diriģents. Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku ietvaros 20 gadus bija Kurzemes zonas skolu pūtēju orķestru virsdiriģents, skaņdarbu aranžētājs un konsultants. 77. dzīves un 55. skolotāja – diriģenta darba gadā aizgājis pensijā.

Savas bērnības 11. gadā, kopā ar ģimeni, 1949. gada 25. martā izvests uz Sibīriju, Omskas apgabalu. Nokļūstot ārkārtas apstākļos, faktiski tiekot ierautam neparedzēti smagos uz dzīvības robežas esošos notikumos, pielāgojās jaunajiem apstākļiem. Tikai klātesošos un priekšā stāvošos pāri nodarījumus – netaisnību, pazemojumus, necieņu, visatļautību un visur esošo rupjību viņš nekad nav pieņēmis. Un šādos apstākļos veidojās Egona reālā dzīves uztvere – nošķirot visu ļauno un bezjēdzīgo no tās iekšējās pārliecības, kādu veidoja tēvs, māte, viņa ģimene un vienmēr klātesošā dzimtenes mīlestība, kas tiek nodota no paaudzes uz paaudzi.

Grāmata ir Egona Snipkes septiņos izsūtījuma gados pieredzētais Sibīrijā – ar jaunieša acīm un sirdi uztvertais, pi