LĪKSNA UN TĀS CILVĒKI. Vieta, no kuras mēs nākam. KORSAKU DZIMTA

Mēs esam ienākuši šajā pasaulē. Uz laiku. Mums un tikai mums atvēlētajā laikā katram ir veicams kāds uzdevums. Mūsu ienākšana ir likumsakarīga un, iespējams, ieprogrammēta kādā mums nezināmā algoritmā.
Runājot folkloristu valodā, mēs esam pārtinušies kamolā caur savām mātēm un tēviem, pārtīsimies tālāk savos bērnos, kuri turpinās šo kamola tīšanu arvien tālāk un tālāk… Runājot zinātnes terminiem - mēs esam ģenētiski pārmantojuši no saviem vecākiem un vecvecākiem sejas vaibstus, matu sprogas, acu krāsu, raksturu, darbaspējas, talantus un vēl daudz ko citu, tikai cilvēkam raksturīgu. Arī likteņus…Ticēt vai neticēt, tas ir katra paša ziņā. Mēs esam ļoti dažādi, bet arī ļoti līdzīgi. Ir pierādīts, ka dzimtas ietvaros eksistē programmas, kuras mēs neapzināti atkārtojam. No paaudzes paaudzē tās tiek pārmantotas. Lai kā mēs katrs gribētu būt par individuālu vienību, tomēr tas nekādi nav iespējams. Pagātne ir reāli izdzīvota, ieliekot tajā nākotnes programmu. Mēs saņemam no tās informāciju, kura neapzināti vada mūs mūsu dzīvē. Lieki būtu teikt, ka es to izdarīju! Daudz ko es izdarīju, bet lielākoties tas jau ir mums pateikts priekšā un nolemts bez mums. Kā apgalvojums, jau zvaigznēs ierakstīts. Tā ir mana un reizē arī ne tikai mana versija.

Es nolēmu uzrakstīt par savas dzimtas priekštečiem, savācot tik lielu informāciju, cik tas reāli iespējams, papildinot to ar mūsu cilvēku dzīvesstāstiem, kuri ir ienākuši dzimtā. Tās ir dzīvās atmiņas, stāstījumi, ko paspēju pajautāt saviem radiem, kā arī nepalaidu garām nevienu nejauši saklausītu ziņu. Lielākais darbs bija sameklēt materiālus internetā nopublicētajos „Radurakstos”, veikt to analīzi, iepazīties ar citu autoru pētījumiem šajā jomā draugu grupās „Ciltskoks”, „Dzimtas koks”, „Ģeneoloģija„ u.c.

Lilita Birzgale

LĪKSNA UN TĀS CILVĒKI. Vieta, no kuras mēs nākam. KORSAKU DZIMTA

 • Nosaukums: LĪKSNA UN TĀS CILVĒKI. Vieta, no kuras mēs nākam. KORSAKU DZIMTA

  Sastādītājs: Lilita Birzgale, Inta Prūse

  Formāts: 148 x 210 mm

  Apjoms: 156 lpp

  Cietie vāki, šūtas iekšlapas

  ISBN: 978-9934-604-15-7

  Izdošanas gads: 2021