Latgale, Māris Linde

Latgale, Māris Linde

 • Nosaukums: Latgale

  Autors: Māris Linde

  Apjoms: 307 lpp

  Formāts: 148 x 210 mm

  ISBN: 978­9934­552­20­5

  Cena: 9,5 EUR

 • "Latgale! Trešā zvaigzne Mātes Latvijas rokās! Tāpat kā pārējai Latvijai – Kurzemei, Zemgalei, Sēlijai un Vidzemei, tai pāri ir gājuši svešzemnieku karapūļi, mēris un zobens. Taču Latgalei, esot mūsu priekšpostenim austrumos, ir nācies pirmai uztvert gan rusizēšanas, gan slavizācijas, gan pārkrievošanas un pārpoļošanas vilni. Daudzi ir piemirsuši, ka Vidzeme ir tā pati latgaļu zeme, kura Maskavijas uzbrukuma laikā tika izkauta tā, ka nedzirdēja ne suni rejam, ne gaili dziedam! Vēlāk ilgu laiku Latgale bija atrauta no Mātes Latvijas, tajā bija aizliegts viss latgaliskais. Vēl mūsu tēvu laikā liela daļa Latgales austrumu tika atrauti no Latvijas, tās iedzīvotāji izkauti un izsūtīti, bet vietvārdi pārdēvēti. Kā un kāpēc tas notika, to lasītāji atradīs šajā grāmatā.  

  Neapšaubāmi ir tas, ka, Latgalei atrodoties vistālāk austrumos, tā bijusi un ir pakļauta visnelietīgākajai pārtautošanai, viltus un pasūtījuma vēstures apstrādei, meliem un izkaušanām. Sveštautu vēstures skolas nav žēlojušas nedz tinti, nedz papīru, lai sarakstītu kaudzēm visnekrietnāko viltojumu. Diemžēl, arī mūsu vēsturnieki, saņēmuši izglītību sava laika apstākļos, kad viss nosauktais pilnībā valdīja zinātnē un izglītībā, ir bijuši spiesti maksāt savu artavu uz laikmeta prasību altāra. Tāpēc, lasot šīs grāmatas citēto daļu, lasītājam nāksies atcerēties, kas ir teikts Citādās vēstures iepriekšējās grāmatās, lai neiespaidotos no tām aplamībām, kuras agrākais un arī mūsdienu ideju cīņas laikmets ienesis minēto autoru darbos." M. Linde, Aizputē