Latviski soli pa solim. Verbu konjugēšana LV-FI

Izodta jauna mācību grāmata latviešu valodas apgūšanai! 

Šajā darbā verbu formas skaidrotas diahroniski, izšķirot darbības vārda formu veidojošās sastāvdaļas – sak-ni, vārddarināšanas piedēkli, laika pazīmi (formveidošanas piedēkli) un personas galotni, divdabjiem – divdabja pa-zīmi (formveidošanas piedēkli), locījuma galotni, kā arī atgriezenisko morfēmu. Var runāt par celmiem, kas latviešu valodā tagadnē, pagātnē un nākotnē ir atšķirīgi un ar kuru palīdzību tādējādi var izteikt dažādus laikus. Šajā darbā no celmiem ir atdalītas laiku pazīmes (formveidošanas piedēkļi). Šāda izpratne, ka latviešu valodā darbības vārdu for-mas veido, secīgi lipinot sastāvdaļu aiz sastāvdaļas, varētu atvieglot cittautiešiem un latviešu emigrantu bērniem ap-gūt latviešu verbu locīšanu. Lietu gan nedaudz sarežģī tas, ka, valodai attīstoties un formām strupinoties, kādu laika pazīmju (formveidošanas piedēkļu), piemēram, kādās personās nav.

Latviski soli pa solim. Verbu konjugēšana LV-FI

 • Nosaukums: Latviski soli pa solim. Verbu konjugēšana. LV-FI

  Autors, sastādītājs: Matīss Treimanis

  Formāts: 240 x 210 

  Apjoms: 253 lpp

  Izdošanas gads: 2021

  ISBN: 978-9934-604-41-6