Māris Linde, Sanskrita – latviešu – vācu vārdnīca II

Šajā sējumā ir ievietots I sējumā neietverto uz a burtu sākošos sanskrita vārdu tulkojumu turpinājums, kā arī sanskrita vārdi, kas sākas ar burtiem b, c, d, e, g, h, i, j un k. Bez tulkojuma latviski un vāciski, dažās vietās doti tulkojumi arī citās valodās un saglabāta avotos lietotā rakstība. Avotus skat. I sējumā.

Māris Linde, Sanskrita – latviešu – vācu vārdnīca II

 • Nosaukums: Sanskrita – latviešu – vācu vārdnīca II

  Autors: Māris Linde

  Formāts: 148 x 210 mm

  Apjoms: 300 lpp

  Cieto vāku sējums

  ISBN: 978-9934-582-82-0

  Izdošanas gads: 2020