No Apukalna veroties

 

No Apukalna veroties

 • Jaunlaicenes muižas muzeja grāmata

  No Apukalna veroties. Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad

   

  Izmērs: 148 x 210 mm

  Lappušu skaits: 292 lpp

  Iesējuma veids: Cietie vāki

  ISBN: 978-9934-552-52-6

 • Jaunlaicenes muižas muzeja izdevums „No Apukalna veroties.
  Alūksnes novada malēnieši senāk un tagad” veltīts dzimtajai
  Malienai, tās cilvēkiem, vēsturei un valodai. Tas izdots muzeja
  darbības 10. gadadienā.
  Grāmatas sakārtotāja Sandra Jankovska ir dzimusi malēniete,
  pati labi runā vietējā izloksnē, viņas sirdslieta ir dzimtās puses
  valoda, tās saglabāšana un popularizēšana.
  Krājumā iekļauti izlokšņu materiāli no ziemeļaustrumu
  Vidzemes: Bejas, Jaunlaicenes, Jaunrozes, Karvas, Mārkalnes,
  Veclaicenes, Ziemera, kā arī mācītāja Treija 1883. gadā publicētie
  malēniešu izloksnes piemēri no Apukalna apkārtnes. Šie pagasti
  izvēlēti tāpēc, ka no tiem nāk Jaunlaicenes muižas muzejā izveidotās
  malēniešu skolas dalībnieki, kuri dalījušies ar dzīves gudrību un
  izloksnes prasmi. Visas grāmatā aptvertās izloksnes pieder pie
  augšzemnieku dialekta Vidzemes latgaliskajām izloksnēm. Īsi
  raksturotas galvenās izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās īpatnības.
  Plašu nodaļu veido seši rakstnieka Linarda Laicena stāsti no
  krājuma „Malienā”, ko malēniski stāstījuši labi izloksnes pratēji no
  Bejas, Jaunlaicenes, Karvas, Mārkalnes, Veclaicenes un Ziemera.
  Linarda Laicena stāsti lasāmi gan literārajā valodā, gan izloksnē,
  tajos sastopami Alūksnes pusei raksturīgi vārdi un teicieni.
  Interesanti ir trīs jaunlaicenieša Aivara Puzuļa stāsti, kuri spilgti
  raksturo Malienas kultūrvēsturisko vidi, kas ietekmējusi izloksnes
  attīstību.
  Vairāk nekā 1100 senu, savdabīgu vārdu parādās malēniešu
  leksikas vārdnīcā. Izdevumā iekļauti Malienai raksturīgi ticējumi un
  dažādi teicieni.

  Sandra Jankovska desmit gadus strādā Jaunlaicenes muižas
  muzejā, kurā no 2011. gada līdz šim brīdim darbojas malēniešu
  skoliņa. Tieši malēniešu skolas dalībnieki bija vislielākais un
  nopietnākais atbalsts grāmatas tapšanas procesā. No muzeja
  krājuma grāmatā ievietotas anekdotes, dažādi interesanti atgadījumi,
  skaitāmpantiņi, kas atspoguļo malēniešu dzīvesziņu. Krājumā
  iekļautas arī seno laiku rotaļas.
  Izdevumu ar veltījumu novadniekiem bagātinājušas dzejniece
  Lija Brīdaka un rakstniece Māra Svīre, kura sniegusi savu redzējumu
  par malēniešu raksturu.
  Kaut arī valodu pētnieki čakli strādā un ir izdotas vairākas
  grāmatas par Ziemeļaustrumvidzemes izloksnēm, tās vairāk domātas
  zinātniekiem, izdotas nelielos metienos un ir grūti pieejamas. Šis
  izdevums paredzēts galvenokārt tiem, kuri interesējas par Alūksnes
  un Apes puses izloksnēm, to runātājiem un vēlas saglabāt izlokšņu
  bagātību nākamajām paaudzēm.
  Var priecāties, ka daudzu cilvēku valodā izloksne vēl ir dzīva, ka
  katrā pagastā var atrast kādu, kurš runā izloksnē. Lai ikvienam būtu
  iespēja dzirdēt, kā mūsdienās runā malēniski, grāmatai pievienots
  CD, kurā pieci teicēji no Jaunlaicenes, Bejas, Karvas, Māriņkalna un
  Ziemera ierunājuši izloksnes tekstus.
  Sandra Jankovska atzīst: „Strādājot pie grāmatas, mēs jutāmies
  laimīgi. Ļoti ceram, ka šī laimes sajūta pārņems arī lasītāju. Katrā
  ziņā mēs gaidām malēniešus atgriežamies, kaut tikai vasarā uz
  lielajiem kapusvētkiem satikties un sasveicināties, kā malēniešiem
  pieņemts: „Ak, ta esi gon viêl dzeîvs?” ‒, un saņemt priecīgu atbildi:
  „Dzeîvs, dzeîvs!” Tad visiem kopā uzkāpt Apukalnā un paskatīties
  pāri zilajiem mežu vāliem uz Rīgas pusi, un noticēt, ka tur meži
  saplūst ar jūru un debesīm. Un sajust, ka tevī kā milzīgs spēks ieplūst
  laime, skatot šo Dieva pasaules skaistumu un dižumu. Šī laimes
  sajūta dos spēku izturēt līdz nākamajiem kapusvētkiem.” Sarmīte Balode