Pēdējā griba un testaments, ‘Abdu’l‑Bahá

Šis dokuments ir pieejams Bahāju uzziņu bibliotēkas „Vienotības pērles” vietnē: www.bahai.lv/biblioteka/
Tulkots no teksta angļu valodā Writings and Talks of ‘Abdu’l‑Bahá: Will and Testament of ‘Abdu’l‑Bahá. Pieejams: https://www.bahai.org/library/
No angļu valodas tulkojusi Renāte Ābeltiņa 2016. gadā.
Redaktors: Māris Pavlovs
Korektors: Pēteris Folkmanis
Maketētāja: Ineta Alvarado

Dokuments bija rakstīts trīs daļās no 1901. līdz 1908. gadam.
Oficiāli tas tika nolasīts Svētajā Zemē 1922. gada 3. janvārī.

Pēdējā griba un testaments, ‘Abdu’l‑Bahá