Resorts - Cultural - Historical Landscape and Cultural Space. Conference papers

Resorts - Cultural - Historical Landscape and Cultural Space. Conference papers

  • Izdevniecībā sagatavots un izdots zinātniskās konferences referātu krājums par kūrortu vēstures tēmām. Pašlaik, apkopots un izdots izdevums angļu valodā, bet sagatavošanā arī latviešu valodā. Izdevuma tapšanā paldies jāsaka Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas un saglabāšanas biedrībai, kā arī vēsturniecei Ingai Sarmai.

  • Nosaukums: Resorts - Cultural -Historical Landscapeand Cultural Space. Conference papers

    Apkopotājs: Inga Sarma

    Formāts: 148 x 210 mm

    Apjoms: 258 lpp