"SŪNU SKOLAS DESMITGADES", Spodris Bērziņš

Skolas gadi kā nošu zīmes, brīnumputni, darba bites, kas prieka medu ļauj
ikvienam cilvēkam gūt. Skolas gadi kā dzīves varavīksne, kas vēl simts gadus
un ilgāk ar mums kopā būs. Skola nav tikai ēka, skola esam mēs paši – skolēni,
skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki un absolventi. Visi cilvēki, kuri kaut kādā
mērā saistīti ar skolu. Tikai mūsu pašu spēkos ir veidot savu skolu kā stabilu
vērtību, kā vietu, kura piesaista un paliek atmiņā, un noturēt tās vērtību tādā
līmenī, lai spētu nodrošināt kvalitāti atbilstoši straujajam dzīves attīstības
tempam. Sagaidot simtgadi, gribu novēlēt jaunas izaugsmes iespējas, turpināt
izglītot vēl simtiem mērķtiecīgus, zinātkārus skolēnus, smaidīgus, gudrus
skolotājus un pozitīvi noskaņotus audzēkņus un viņu vecākus.

Skolas direktore
Inese Ziediņa

"SŪNU SKOLAS DESMITGADES", Spodris Bērziņš