Sanskrita-latviešu-vācu vārdnīca. A burts

Sanskrita-latviešu-vācu vārdnīca. A burts

 • Nosaukums: Sanskrita-latviešu-vācu vārdnīca. A burts

  Formāts: 148 x 210 mm

  Apjoms: 300 lpp

  Mīksto vāku sējums

  ISBN: 978-9934-582-46-2

  Cena: 10,00 EUR

   

 • Liels darbs ir uzsākts, veidojot pirmo Sanskrita-latviešu-vācu vārdnīcu. Pašlaik, ir paveikts darbs pie A burta, kur jau tagad ir vairāk kā 8500 vārdu. Vārdnīcas pirmais sējums ir izdots un to var iegādāties www.savagramata.lv. Lai labāk izprastu darba nozīmīgumu, piedāvājam iepazīties ar sastādītāja (Māris Linde) priekšvārdu vārdnīcai:
  "Sanskrits ir gadu tūkstošiem saglabājusies valoda, kurā pierakstītas cilvēces attīstībai nepārvērtējamas garīgās vērtības. Tāpēc atrastās sanskrita līdzības ar šodien lietotajām valodām ir radījušas interesi par to izcelsmi – vai līdzības ir tuvas radniecības apliecinājums, jeb tikai aizguvumi? Bet milzu kultūras pienesums savukārt ir radījis lielu pasūtījuma vēstures interesi. Tās apzināti radītajiem maldiem mēs varam nolikt pretī drošāko līdzekli – zināšanas, pie tam, nevis iesaistoties garos pārspriedumos un strīdos, bet gan rosinot katru domāt. Tāpēc tiek veikts šis solis: radīta sanskrita – latviešu valodas vārdnīca, doti paņēmieni un piemēri kā katrs var piedalīties patiesības noskaidrošanā, jo tikai domāšana, vēstures notikumu pareiza izpratne spēj uzvarēt maldināšanu un patiesības slēpšanu. Par to katrs var pārliecināties atšķirot jau esošās skaidrojošās vārdnīcas. Lai gan sanskrits ir pats senākais salīdzināmās valodniecības pamats, atsauces uz to gandrīz nekur neieraudzīsiet! Tāpēc rodas jautājums – kāpēc? Mēs uz to atbildēsim!"