Sanskrita – latviešu – vācu vārdnīca, Māris Linde

Izdota jau trešā Sanskrita – latviešu – vācu vārdnīca ar 8550 vārdiem. Šajā sējumā ir ievietoti uz k, l, m, n, o, p burtu sākošies sanskrita vārdi. Bez tulkojuma latviski un vāciski, dažās vietās doti tulkojumi arī citās valodās un saglabāta avotos lietotā rakstība. Avotus skat. I sējumā.

 

"Sperot trešo soli sanskrita iepazīšanā, mēs pieskaramies jautājumam – kā gan baltu tautas un sanskrita zinātāji Indijā, atrodoties tik tālu viens no otra, spēja saglabāt savu valodu lielo senumu un nemainību?
Uz šo jautājumu jau ir sniegtas „zinātnieku” atbildes, kuras īsumā skan šādi – baltu valodas atradās cilvēces nomalē, tām bija maza saskare ar citām valodām, tāpēc tās paglābās no citu valodu un kultūras iespaida.
Patiesībā baltu tautas jau tūkstošiem gadu atrodas Eiropas ģeogrāfiskajā centrā! Par kādu nošķirtību no citiem šeit var runāt?
Mēs sakām, ka tautas runāto valodu nosaka tās ticības valoda. Eiropā – Bībeles valoda. Mums tā tika uzspiesta ne mazāk traģiskā veidā kā citur, taču neveiksmīgi! Tātad, mūsu valoda un tās noturība pret pārmaiņām balstās nevis nošķirtībā, bet gan tās nestajā garīgajā mantojumā. Cik tas ir bagātīgs mēs redzam kaut vai no tā, cik milzīgs dainu un teiku skaits mutvārdos tika saglabāts, iznesot tās cauri kariem un Mēra Mātes pļaujai dzīvajos palikušo nedaudzo cilvēku galvās!
Mūsu priekšā visā varenībā nostājas senču gara spēks, kas ļāva baltu tautu garīgumam saglabāties par spīti svešas ticības uzspiešanai, kas savā uzvaras gājienā pārstaigāja Eiropu un ne tikai! Šis saglabātais garīgums kļūs par pamatu ceļam nākotnē, kuru cilvēce meklē joprojām un par kuru šodien atbildam jau mēs.
Tādēļ spersim arī nākošo soli!"
Māris Krists Linde

 

Sanskrita – latviešu – vācu vārdnīca, Māris Linde

 • Nosaukums: Sanskrita – latviešu – vācu vārdnīca III. Burti K, L, M, N, O, P

  Sastādītājs: Māris Linde

  Formāts: 148 x 210 mm

  Apjoms: 300 lpp

  Izdošanas gads: 2021

  ISBN 978-9934-604-11-9

  Grāmatas meklējiet interenta grāmatnīcā: www.buki.lv