Septiņi dzejas vakari

Septiņi dzejas vakari

  • Septiņi dzejas vakari, Ikšķiles vidusskola

    Izmērs: 148 x 210 mm

    112 lappuses

    ISBN: 978-9934-552-91-5

  • Priekšvārds no grāmatas:

    "šogad, Latvijas jubilejas gadā, varam runāt par dzejas vakariem Ikšķilē kā par nopietnu, nozīmīgu un vērā ņemamu novada tradīciju. Diemžēl pirmo dzejas vakaru autordarbi netika stingri uzskaitīti, un daļa no tiem aizgāja tautās, neiegūstot paliekamību pieraksta formā, jo - vai tad toreiz kāds iedomājās, ka pēc septiņiem gadiem tos vajadzēs ievietot grāmatā. Ķer nu vēju laukā! Cik ir, tik ir! Autore, kuras darbi un lasījumi caurvij visus vakarus, ir skolotāja Velga, bet ar paliekošiem pēdu nospiedumiem noteikti minami Morics, Santa, Daniels, Lauris un Ingus. Un tad nāk autori ar tābrīža iedvesmu, kas nebūt nav novietojami zemākā plauktiņā, jo mākslinieks taču var kļūt slavens arī tikai ar vienu darbu. Visos vakaros runāto vārdu ir papildinājis dziedātais vārds un kādas attiecīgajam noskaņojumam vai tēmai atbilstošas instrumentālas kompozīcijas, kuras ar garšu un gaumi izvēlas sk. Ingūna, Maira, Linda un Sarmīte un iemāca skolas koristiem. Savukārt šī izdevuma tapšanā liels paldies 2017. gada projekta darba grupai - desmitklasniecēm Amandai, Annai, Undīnei un septītklasniecei Patrīcijai."