• Vaboles vidusskolai 100

  • Nosaukums: Vaboles vidusskolai 100

   Sastādītājs: Elita Skrupska, Kristīne Kucina, Anna Lazdāne, Ingrīda Litiņa

   Formāts: 210 x 170 mm

   Apjoms: 96 lpp

   Mīkstie vāki

   ISBN: 978-9934-582-47-9

    

  • Grāmata – veltījums Vaboles vidusskolai tās simtgadē:
   • skolotājiem, kuri, strādājot Vaboles vidusskolā, nesavtīgi dāvāja zināšanas un sirds gudrību kā daļu no sevis;
   • skolēniem, kuri skolā un turpmākajās dzīves gaitās plašajā pasaulē aiznesa Vaboles vidusskolas, pagasta un Latgales vārdu;
   • skolēnu vecākiem, kuru atbalsts un izpratne vienmēr bija svarīga;
   • skolas darbiniekiem, kuri, veicot ikdienas darbus, veidoja estētiski pievilcīgu skolas vidi;
   • ikvienam, kurš Vaboles vidusskolu sauc par savējo.
   Vaboles vidusskola ir Latvijas valsts vienaudze. Tāpēc vēsturiskie notikumi, kurus piedzīvoja Latvijas tauta, atstāja neizdzēšamas pēdas arī Vaboles vidusskolas skolēnu un skolotāju likteņos. Skola bija aculieciniece Latvijas uzplaukuma gadiem, Otrajam pasaules karam, padomju okupācijai, atmodas notikumiem, brīvības atgūšanai un atgriešanās Eiropas valstu kopienā. Katram laika posmam sava ideoloģija, savi uzskati un izaicinājumi, vien nemainīga ir bijusi vēlme pastāvēt.
   Lai gan skolas gaitas ir kā viens kopīgs ceļš, tas tomēr katram ir savs. Katram savs veiksmes stāsts, sava laime un posts, savi smiekli un asaras, savs pagurums un spēka avots. Ierastais skolas ceļš gadsimtu sens un vairāku paaudžu iets – katram savs. Iepriekš ietais neatkātojas. Ik gadu kāds beidz un kāds uzsāk skolas ceļu atkal un atkal. Dzīve kā mirklis – vienreizējs un neatkārtojams.
   Ticēsim un cerēsim, ka skolas vēsturei būs arī turpmākās simtgades! Ies gadi, nāks jauni notikumi, dzims jaunas paaudzes. Latgales lauku ļaudis, dabas skaistumā veldzēti, būs stipri ticībā Dievam un Latvijas nākotnei. Kāds turpinās iesākto, un taps grāmata arī par otro un trešo skolas simtgadi, jo Vaboles vidusskola pastāvēs. Sapņi piepildās…
   Vaboles vidusskolas direktore
   Elita Skrupska

  KONTAKTI

  Tel.: +371 26497602

  gramatas@savagramata.lv

  SEKO MUMS

  © 2019, Sava grāmata izdevniecība