Viļānu Maltas Poču dzimta un tās dzīvesvietas

Grāmata ir par Viļānu novada Viļānu pagasta Maltas Poču dzimtu un tās vēsturi – par tās pirmajām apmešanās un dzīves vietām, par dzimtas ģimenēm un to radniecību. Grāmatā ir apraksti par senču dzīvi, iekļautas ģimeņu ģenealoģiskās tabulas. Parādīta saistība ar Varakļānu, Dekšāres, Trokšu un citiem Poču dzimtu nozarojumiem. Apraksti ilustrēti ar fotoattēliem un dokumentu kopijām. Grāmatas veidošanā izmantoti radu ģimeņu materiāli (vēstules, rokraksti, fotoattēli), kā arī atmiņu stāstījumi un liecības. Izmantoti arī Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli un interneta resursi.
Grāmata domāta visiem, kas interesējas par dzimtu vēsturi, plašajam radu lokam un Poču dzimtas pēcnācējiem. Cerams, ka tai būs arī kultūrvēsturiska nozīme un tā ierosinās tālāku Poču dzimtas izzināšanu.

Viļānu Maltas Poču dzimta un tās dzīvesvietas

 • Nosaukums: Viļānu MaltasPoču dzimtaun tās dzīvesvietas

  Sastādītāji: Remigijs Počs, Sandra Bruzgule, Eižens Počs, Silvija Lejniece, Maruta Čudare

  Formāts: 170 x 240 mm

  Cietie vāki, šūtas iekšlapas

  Apjoms: 164 lpp

  Izdošanas gads: 2021

  ISBN: 9789934604249