Ausma Līdumniece, "Pasaciņa - Zvēri runā!"

Izdota grāmata "Pasaciņa - Zvēri runā!". Grāmatas autore Ausma Līdumniece grāmatu veltījusi un sarakstījusi savām mazmeitām Ievai un Līgai. Ilustrācijas zīmējusi māksliniece Rita Pranča, bet maketu veidojusi Inese Gura. Grāmata izdota pavisam nelielā tirāža, bet būs pieejama arī LNB. ISBN 978-9934-552-52-6.

13 views