Jānis Būmanis, "Pa atmiņu takām"

Klajā nākusi jauna vēstures grāmata "Pa atmiņu takām", kuras autors ir Jānis Būmanis. Grāmata izdota tikai nedaudz virs 20 eksemplāriem un domāta autora tuviniekiem un radiem. Tā taisīta cietajos vākos, ar šūtām iekšlapām un krāsainiem attēliem.

Grāmatas autors: "Neesmu nedz vēsturnieks, nedz rakstnieks, bet laika liecinieks, kura jaunības dzīves labākie gadi aizgājuši skarbajā Sibīrijā. Mani prieki un bēdas saistītas ar mūsu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju likteņiem. Savas grāmatas esmu rakstījis balstoties uz arhīvu materiāliem, cilvēku liecībām un atmiņu stāstījumiem, kā arī paša redzēto un pārdzīvoto. Ja tauta nav vienota, tā nevar būt stipra. Bet tā nevar būt vienota, ja mēs, kā indivīdi, esam iekšēji nedroši, nepārliecināti par to, ko darām, ja negribam zināt savu vēsturi un necienām savus priekšgājējus... Ja esam nevērīgi pret savu valodu, pēc laika izmainās vārdu, veselu jēdzienu saturs un arī mūsu rīcība. Mēs nevaram kļūt stipri un vienoti, ja ļaujam skaistajos vārdos paslēptam savtīgumam kāpt pāri visām robežām. Mans nolūks, ar šī manuskripta un iepriekšējo izdevumu grāmatām, ir iepazīstināt jauno paaudzi ar notikumiem, kas traģiski skāra mūsu valsts, mana pagasta iedzīvotājus."

21 views