J. Rūtiņš, E. Balodis, "Kompozīcijas 64 lauciņu dambretē"

Tikko iznākusi jau trešā dambretes grāmata Jāņa Rūtiņa un Elmāra Baloža redakcijā - "KOMBINĀCIJAS 64 LAUCIŅU DAMBRETĒ". Grāmata tapusi ar biedrības ,,Latvijas Dambretes savienība” un Kuldīgas novada domes finansiālo atbalstu. Paldies Ralfam Balodim par palīdzību diagrammu veidošanā. Grāmatas otrajā daļā iekļauta arī Guntara Purviņa kombinācijas, spēlētās partijas un partiju fragmenti. Dambretistu saimei Guntars pazīstams kā spēcīgs dambretists – praktiķis. Grāmatā iepazīsim viņa talantu un paliekošo devumu dambretes kombinatorikā.

Grāmatas pirmajā daļā ievietotas 540 Elmāra Baloža kombinācijas, un tā ir viņa kompozīciju apkopojuma noslēdzošā daļa. J. Rūtiņa un E. Baloža grāmatā ,,Kompozīcijas 64 lauciņu dambretē. Miniatūras. Kombinē Elmārs Balodis’’ apskatītas 504 miniatūras, otrajā J. Rūtiņa un E. Baloža grāmatā ,,Kompozīcijas 64 lauciņu dambretē. Kombinācijas. Kombinē Elmārs Balodis’’ atrodamas 540 Elmāra kombinācijas. ISBN 978-9934-552-49-6.

33 views