Mihails Grinevičs, "Nostāsti un līdzības par Rīgu"

Mihails Grinevičs, kurš iepriekš jau izdevis grāmatu "Рассказы и Притчи о Риге", ir tulkojis to arī latviešu un angļu valodā. Pašlaik, esam izdevuši abus šīs grāmatas variantus - "Nostāsti un līdzības par Rīgu" un "Tales and Parables of Riga". Autora teiktais par grāmatu: "Šis nelielais krājums ir īss ieskats manu personīgo likumsakarību meklējumos, kas atklāj noslēpumus, kuri rezultātā pārvērtās dažos nostāstos. Sešus gadus strādājot tūrisma nozarē, precīzāk, par ekskursiju vadītāju mūsu brīnišķīgajā galvaspilsētā, man izdevās iepazīt Rīgu no ļoti dažādām pusēm. Papildus tam, kā cilvēks, kuru visu dzīvi interesējusi mūsu pastāvēšanas (esamības) ezotēriskā, sakrālā puse, es sāku meklēt mūsu pilsētas noslēpumainās un mīklainās pērles, kuras pamudināja mani izveidot jaunu ekskursiju, rosinot mani arī uz šo nostāstu uzrakstīšanu, un ļauj visiem interesentiem paskatīties uz mūsu pilsētu pavisam citādām acīm. Kādam šie nostāsti liksies tikai fantāzijas lidojums, bet kāds, iespējams, saskatīs tajos arī kādu patiesības graudu. Izvēli atstāju lasītāja ziņā. Ja kādam mans pasaules redzējums, kurš ir attēlots šī krājuma rindās, šķitīs tuvs, bet vēl labāk – izraisīs pārdomas vai radīs prieka pilnus mirkļus, es būšu ļoti priecīgs par to. Šie nostāsti ir saistīti tikai ar Rīgu, bet turpmāk tiks publicēti arī citi, kuri satura ziņā ir ievērojami apjomīgāki. Es neuzskatīju par vajadzīgu iekļaut attiecīgos nostāstus šajā krājumā, jo tajos ir runa par citām valstīm. Šī ir mana dāvana Rīgai."

39 views