Silvija Lagzdiņa, "Dzīves līkločos"

Ir izdota jauna ģimenes un dzimtas vēstures grāmata - "Dzīves līkločos. Ābulu dzimtas piedzīvotais", autore Silvija Lagzdiņa. Autore: "Apcere veltīta manam tēvam Jēkabam Ābulam, kurš atdusas Sibīrijas smiltainē Irtišas krastā. Katram cilvēkam agri vai vēlu rodas vēlēšanās izzināt, kas es esmu, no kurienes nāku, kādas ir manas dzimtas saknes. Izņēmums nav arī Ābuli. Vienīgi vajadzēja to darīt daudz agrāk, kad dzīvi bija vairāki sava laikmeta aculiecinieki. Mēs, kas rakstīsim šo apcerējumu, pārstāvēsim vairākas paaudzes. Apcerējuma I daļā tiks atspoguļoti galvenokārt notikumi Ābulu dzimtas 3 paaudžu dzīvē laika posmā 19.gs.–21.gs. Lai veidotu dzimtas vēsturi, svarīgi izprast savas valsts un arī novada vēsturi, tāpēc īsi apskatīti arī šie jautājumi. Ābuli galvenokārt bijuši saistīti ar tagadējo Latvijas teritoriju, dzimtas saknes sakņojas Kurzemē, Saldus apvidū. Neparastākais dažu Ābulu dzimtas locekļu dzīvē ir bijusi izsūtīšana uz Sibīriju 25.03.1949.g. un tur piedzīvotais. Jēkabam Ābulam Sibīrija kļuva par mūža mājām."

33 views