"Mūsu senatne II" un "Mūsu senatne III", Māris Linde

Tikko izdotas jaunākās Māra Lindes grāmatas: "Mūsu senatne II" un "Mūsu senatne III". "Pasaule pazīst ticības, kuras priesteri ilgus gadus ir saglabājuši mutvārdu tradīcijā. Taču pasaule nezina otru gadījumu, kad pēc septiņsimts gadu garīgās apspiešanas un citas ticības dēstīšanas, tautas gudrāko dēlu iznīcināšanas un raganu dedzināšanas, pēc Vidzemes izkaušanas un Kurzemes izmiršanas mērī, tauta tikai nedaudzu dzīvajos palikušo galvās saglabātu kopš akmens laikmeta zinības tādā apjomā, kādu to ir paveikuši mūsu senči. Neesot rakstībai, mūsu zināšanas ir saglabātas cilvēku prātos, kas pierāda to nepārtrauktību un tātad arī iedarbību uz tautas garīgo pasauli. Šeit parādās milzu atšķirība starp mankurtizēto cilvēku izglītošanas rezultātiem un tūkstošgadīgu zināšanu veidoto cilvēku domāšanā. Zināšanas, kuras senlaikos tika ieliktas cilvēces garīgās pasaules pamatos, mums ir pamatā saglabājušās nemainīgas un savā tūkstošgadīgajā klātbūtnē veidojušas to mentalitāti, kas baltus atšķir no pārējās pasaules.", Māris Linde Vairāk par mūsu senatni lasiet abās grāmatās.

12 views