"No saullēkta līdz saullēktam", Zaiga Ābele

Pagājušo svētdien notika Zaigas Ābeles jaunās grāmatas atvēršanas svētki! Neliels ieskats tajā pašas autores vārdiem: "No saullēkta līdz saullēktam - manas dzīves laikā uzkrātās emocijas dzejā. Vienviet apkopoti dzejoļi bērniem, mīlas lirika un slavas dziesmas Dievam. Protams, te nav pirmais dzejolītis, kas manā piecgadīga bērna galvā tapa, ejot mammai pie rokas pa kādu lauku ceļu… Tas nav pierakstīts, (jo es toreiz vēl nepratu rakstīt), bet vienmēr esmu to zinājusi no galvas: Iet vecītis vecs pa celiņu/ Un priekšā sev ierauga teliņu/ Vecītis stipri iekliedzās,/ Bet teliņš ļoti nobijās./ Drīz arī saimnieks bij’ klāt/ Un sāk vecīti dikti rāt:/ Kādēļ tu baidīji teliņu?/ Vai nevarēji klusiņām iet pa celiņu?! ... Lielākā daļa bērnu dzejoļu rakstīti maniem bērniem pirms piecdesmit, četrdesmit gadiem. Mazliet jaunāki dzejoļi veltīti maniem mazbērniem, kas tagad tos lasa jau saviem bērniem. Protams, ir cits laiks, citas prioritātes, citi kritēriji un sapņi. Jaunajai paaudzei daudz kas no pirms piecdesmit gadiem rakstītā liksies nesaprotams un svešs. Bet šis laiks bija, un tajā izauga vesela paaudze. Tā ir vēsture, to nevar izdzēst ar vienu klikšķi. Un arī nevajag." Grāmatu papildina zīmējumi, kuru mākslinieces ir: Jogita Mustapa- Anševica, Denise Eleonora Anševica un Beatrise Hanna Anševica Mīļi sveicini autorei!

34 views