top of page

Māris Linde, Ivars Līdaka "Dieva valoda. Sanskrita skaidrojošā vārdnīca".

Pa

visam nesen, izdevniecībā klajā laists divu autoru kopdarbs - Māris Linde un Ivars Līdaka - grāmata "Dieva valoda. Sanskrita skaidrojošā vārdnīca". Autora (M. Linde) ievads gramatai: "Raugoties uz Ēģiptes piramīdām vai citiem senatnē radītiem pasaules brīnumiem, mēs bieži vien nespējam iedomāties, kā gan ļaudis tajos laikos spēja paveikt kaut ko tik diženu. Šie senās pasaules meistardarbi mūs parasti pārsteidz ar saviem izmēriem – Ķīnas mūris ir redzams pat no kosmosa! Taču pastāv vēl citi senās pasaules diženi brīnumi, viens no tiem ir Dieva valoda jeb sanskrits. Ne tikai pati valoda, bet arī tās garīgās zināšanas, kuras ir saglabātas ar sanskrita palīdzību. Piederība šai garīgās kultūras pasaulei rada patiesu lepnumu un tāpēc mūsdienās ir radušies ne tikai ļaudis, bet pat vesela valsts, kura cenšas apgalvot, ka tieši viņu senči un viņi ir bijuši sanskrita laiku garīgās kultūras radītāji un mantinieki. Taču kā ir patiesībā? Lai to uzzinātu, nav jādodas garos ceļojumos un nav arī jāvairās no pretinieka teiktā. Bet nepieciešams apgūt pašu sanskritu un seno garīgo pasauli, iepazīt to, ko saglabājuši mūsu senči. Jo mēs taču zinām, ka patiesību varam ieraudzīt tikai salīdzinot. Un to var izdarīt izlasot šo grāmatu." Interesenti grāmatu var iegādāties Latvijas Grāmata, SIA tirdzniecības vietās. ISBN: 978-9934-552-81-6.

57 views
bottom of page