Hroniskās atskaņas, Dina Kārkliņa

Mīļi sveicieni Dinai ar savas pirmās grāmatas izdošanu! Priecājamies, ka grāmata jau nokļuvusi pie autores un šajos priekos var dalīties ar visiem draugiem, radiem un tuviniekiem! Grāmatas noformējumā ir arī īss pašas autores teiktais par sevi, kas, šķiet, ļoti sader ar grāmatā atrodamo dzejas noskaņu: "es esmu mītiska būtne taču ne feja, ne laumiņa pa dzīslām rit skumjas un dzeja es esmu veidenbaumiņa" Grāmata izdota nelielā tirāžā, bet drīz būs pieejama arī Latvijas grāmatu tirdzniecības vietās. Pašus nepacietīgākos aicinām pēc nedēļas grāmatu meklēt LNB jauno krājumu nodaļā. Tā atrodama arī pēc koda: ISBN 978-9934-552-93-9. Vēl viens dzejolis no Dinas grāmatas: "neviens nevienam nepieder nāk diena, tevi sausu dzer bet vakarā, kad gultā krīti un zini – būs vēl citi rīti

un dienas būs, ko izturēt tu tomēr vēlies piederēt"

76 views