top of page

"Divas sarunas", Līga Ansviesule-Egle


"Vai mēs pietiekami zinām savas tautas pagātni? Skolā mums vēsturē māca faktus un gadskaitļus, bet bieži aizmirstam, ka aiz katra notikuma stāv cilvēki. Tā, kas mums šodien ir vēsture, viņiem bija dzīve. Skolu grāmatas nerunā par to, ko kara laikos jutuši ikdienas cilvēki. Turklāt, mainoties konjunktūrām, skolu grāmatas tiek pārrakstītas pēc vajadzības." Mūsu izdevniecībā ir izdota jauna grāmata - "Divas sarunas", Līga Ansviesule-Egle. Kā ievadvārdos raksta pati autore: "Šī grāmata piedāvā Jums divas atšķirīgas, apmēram sešus gadus garas ekskursijas 20.gadsimta abu Pasaules karu laikos. Aizbraucot vienos ratos ar Pirmā pasaules kara bēgļiem uz Krieviju, uzzināsiet vien kādu nieku no tā, kā noritēja šo cilvēku dzīve svešumā. Otrais “brauciens” būs pa Rīgu, tās tuvējo apkārtni un Kurzemi Otrā pasaules kara gados. Īsi pēc kara paspēsiet pabūt kādā padomju būvobjektā Gruzijā, lai pēc tam ar jauniem iespaidiem atgrieztos atpakaļ Latvijā. Starp nodaļām “iebēru” nedaudz no vēstures drupačām, pievienjot avotus, kas noderēs tiem, kam radīsies dziļāka interese par tālo dienu vēstures notikumiem." Par grāmatu var interesēties pie izplatītāja: “C-TREE DIGITAL SOLUTIONS”, c-tree@inbox.lv.

94 views
bottom of page