Grāmatas prezentācija - "Прошлое наступит завтра", Марина Галевска

Kā ierasts, mūsu autori ne tikai prot sarakstīt un izdot grāmatas, bet arī novadīt skaistas grāmatu prezentācijas. Prieks un gandarījums par padarīto darbu ar kuru var lepoties savu draugu un paziņu lokā! Īstais brīdis, lai saņemtu apsveikumus un vēlētu grāmatai ilgu mūžu! Marina Galevska savu grāmatu prezentēja dzimtajā pilsētā - Liepājā. Ieradušies bija ne tikai draugi un radi, bet arī citi grāmatu mīļotāji. Arī no sava kolektīva puses novēlam, lai grāmatai ilgs mūžs, lai daudz lasītāju un tās cienītāju!


85 views